Menu
Przedszkole Dzieci Świata

Anna Rdest

nauczyciel edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studia licencjacie na Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej- Curie. 

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi przedszkolnymi. Swój warsztat pracy stale doskonali poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach. Ukończyła następujące szkolenia:

 

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne – stopień I

 

Skup się! - jak wzmacniać koncentrację uwagi u dzieci

 

Emocje dziecka z zespołem Aspergera

 

100 zabaw na 10 miesięcy – szkolenie metodyczne i warsztaty praktyczne

 

Obserwacja jako metoda poznawania dzieci

 

ARFID – Od zabawy do jedzenia

 

szkolenie wewnątrzprzedszkolne z zakresu Glottodydaktyki

 

Praca z uczniem trudnym i prowokującym. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych, dyscyplinowanie oraz skuteczne wydawanie poleceń

 

W Przedszkolu Dzieci Świata jest nauczycielem grupy 6 latków.

 

 
 
Copyright © Przedszkole Dzieci Świata 2009 - 2020 | Wykonanie: Lemon IT