Menu
Przedszkole Dzieci Świata

Ewelina Drężek


Ukończyłam studia licencjackie na kierunku wczesne wspomaganie rozwoju z wychowaniem przedszkolnym oraz studia magisterskie na kierunku edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas licznych praktyk w placówkach różnego profilu, między innymi w przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych, szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych oraz w poradniach psychologiczno – pedagogicznych.

 

W trakcie edukacji uczestniczyłam w licznych szkoleniach, kursach i warsztatach, między innymi takich jak:

 

- kurs dla kandydatów na wychowawców kolonijnych, kurs animatora czasu wolnego, diagnoza i terapia ręki I i II stopnia

 

- szkolenie I stopnia z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn

 

- szkolenie z Metody Werbo-Tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej

 

W czasie studiów byłam aktywnym członkiem koła naukowego, które współorganizowało cykl konferencji naukowo – szkoleniowych na terenie uczelni.

Od 2017 roku jest członkiem kadry przedszkola. Wiedzę i doświadczenie zdobyte w trakcie nauki sukcesywnie wykorzystuję w pracy z dziećmi.

 

 
 
Copyright © Przedszkole Dzieci Świata 2009 - 2020 | Wykonanie: Lemon IT