Menu
Przedszkole Dzieci Świata

Joanna Pęcikiewicz

zastępca dyrektora, nauczyciel przedszkolny, koordynator przedszkola

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła studia z zakresu arteterapii oraz wychowania przedszkolnego. Podczas pracy zawodowej ukończyła również studia podyplomowe z zakresu kształcenia muzyczno- ruchowego w Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz studia podyplomowe z zakresu konfliktów rodzinnych i mediacji w SWPS. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi przedszkolnymi. Swój warsztat pracy stale doskonali uczestnicząc w kursach i szkoleniach zawodowych.

 

Ukończyła takie szkolenia jak:

 

kursy kwalifikacyjne:

 

- kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli, MSCDN

 

- kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej, MSCDN

 

- kurs glottodydaktyki ojczystojęzycznej, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli MODEN w Gdańsku

 

- kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, MSCDN

 

- kurs kwalifikacyjny: specjalista do spraw kadr i płac, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych

 

  kursy i szkolenia:

 

- metody pracy stosowane z dziećmi niepełnosprawnymi. Realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych, MSCDN

 

- jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci i odpowiednio na nie reagować (warsztat), APS

 

- zaczarować dzieci - pomysły na twórczą pracę z grupą (warsztat)

 

- diagnoza przedszkolna z uwzględnieniem gotowości edukacyjnej, MSCDN

 

- „Moi rodzice się rozwodzą. Formo pomocy psychologicznej udzielanej dziecku i jego rodzinie”, KOPDz

 

- „Terapia ręki - wspomaganie rozwoju dziecka”, MSCDN

 

- Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD) jedną z przyczyn trudności w uczeniu, CWRO

 

- kurs I stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne

 

- Dziecko z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej w grupie przedszkolnej, Fundacja Odmienić Życie

 

- Kształtowanie kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, SOTIS

 

- Wykorzystywanie coachingu w pracy wychowawczej

 

- Sześciolatek w pierwszej klasie - praktyka a teoria, MSCDN

 

- Edytor tekstu w pracy nauczyciela, WCiES

 

- Radzenie sobie z emocjami przez dzieci w wieku przedszkolnym, WCiES

 

- "Przedszkole Talentów", Studium Prawa Europejskiego

 

- Praktyka w responsywności i porozumiewaniu się, Logolekcje

 

- OFF WORDS - wspomaganie budowania poczucia własnej wartości i rozwoju emocjonalnego uczniów i uczennic, WCiES

 

- Ewaluacja wewnętrzna szkoły/ placówki oświatowej, MSCDN

 

- Skuteczne wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną i techniczną w przedszkolu, APS

 

- dyskryminacja i mobbing w środowisku pracy - profilaktyka, przeciwdziałanie i reagowanie (seminarium), WCiES

 

- Akademia Dyrektora - Nowe wyzwania w zarządzaniu szkołą/ placówką oświatową, MSCDN

 

- Kształtować relacje i łagodzić konflikty - grupa coachingowa dla dyrektorów placówek oświatowych, MSCDN

 

- Nowe zasady prowadzenia akt osobowych pracowników - rewolucja w zakresie prowadzenia i archiwizacji w aspekcie kontroli PIP i UODO, AiB Centrum

 

Z Przedszkolem Dzieci Świata jest związana od ponad 10 lat. Wieloletni nauczyciel wychowania przedszkolnego. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora.

 

 
 
Copyright © Przedszkole Dzieci Świata 2009 - 2020 | Wykonanie: Lemon IT