Menu
Przedszkole Dzieci Świata

Kinga Nowak

nauczyciel wczesnoszkolny oraz przedszkolny

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi przedszkolnymi. Swój warsztat pracy stale doskonali uczestnicząc w kursach i szkoleniach zawodowych. Ukończyła takie szkolenia jak:


- „Motoryka mała - ćwiczenia wspierające pisanie”


- „Gry i zabawy glottodydaktyczne”


- „Skuteczne metody zapamiętywania w nauczaniu ortografii”


- „Zespół Aspergera – rozpoznawanie potrzeb i planowanie pracy”


- „Wiosenne zabawy matematyczne w grupie 4-latków”


- „Wprowadzanie zagadnień muzycznych w edukacji wczesnoszkolnej”


- „Nowy model edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w specjalnej szkole przysposabiającej do pracy. Tworzenie WOPFU i IPET-u"


W Przedszkolu Dzieci Świata jest wychowawcą grupy 5 latków. 

 

 
 
Copyright © Przedszkole Dzieci Świata 2009 - 2020 | Wykonanie: Lemon IT